Tuesday, August 01, 2006

Ra mắt cuốn sách của một tác giả Thái Lan về Hồ Chí Minh

Ra mắt cuốn sách của một tác giả Thái Lan về Hồ Chí Minh

Chiều 29-7, tại Băng-cốc, Thái-lan, Viện Pridi Phanomyong phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà in Minh Mít và kiều bào Việt Nam tại Thái Lan tổ chức buổi giới thiệu cuốn sách Hồ Chí Minh - Ông Tiên sống mãi.

Hồ Chí Minh - Ông Tiên sống mãi là công trình gần 200 trang, gồm 16 chương với nhiều tranh ảnh có giá trị lịch sử liên quan Chủ tịch Hồ Chí Minh, do ông Sukprida Phanomyong, một nhà hoạt động xã hội Thái Lan biên soạn.

Tác giả khái quát lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi trưởng thành, ra đi tìm đường cứu nước, lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống ngoại xâm, đưa nước nhà đến độc lập.

Tác phẩm chú trọng quãng thời gian Bác Hồ lưu lại trên đất nước Thái Lan cuối thập niên 20 của thế kỷ trước. Xuyên suốt tác phẩm là tình cảm trân trọng, kính phục của tác giả đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Sukprida là con trai cố Thủ tướng Thái Lan Pridi Phanomyong. Trong thời gian cầm quyền hơn một năm từ 1946 đến 1947, cố Thủ tướng Pridi đã hết lòng ủng hộ Việt Nam cả vật chất lẫn tinh thần. Gia đình cố Thủ tướng Pridi Phanomyong từng sang thăm Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Sukprida đã hoàn thành và công bố cuốn sách đúng dịp Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Theo Nhân Dân