Friday, May 20, 2005

MỘT SỐ LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ
-Đối với mình - Phải siêng năng, không được lười biếng, ai lười biếng không làm được việc. Phải tiết kiệm, không xa xỉ, vì xa xỉ hóa ra tham lam, nhất là đối với tiền bạc của đoàn thể phải rất phân minh.

Con đường giải phóng, tháng 12 năm 1940.

Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh

- Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh.

Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu.

Mấy năm kháng chiến, các cô, các chú đã học được nhiều đức tính tốt. Về xuôi nhất là về thành thị, sẽ có nhiều người phức tạp, nhiều thứ quyến rũ mình vào thói xấu.

Bài nói chuyện với bộ đội, công an và cán bộ

trước khi vào tiếp quản Thủ đô

Ngày 5 tháng 9 năm 1954

- Trong giáo dục không những phải có tri thức phổ thông mà phải có đạo đức cách mạng. Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hóa có hại cho nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai.

Bài nói chuyện tại lớp đào tạo

ớng dẫn viên các trại hè cấp 1

Ngày 12 tháng 6 năm 1956

- Công trạng của cá nhân chủ yếu là nhờ tập thể mà có. Vì vậy người có công trạng không nên tự kiêu mà cần khiêm tốn. Khiêm tốn và rộng lượng, đó là hai đức tính mà người cách mạng nào cũng phải có.

Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn trung, cao cấp của Bộ Quốc phòng và các lớp trung cấp của các tổng cục.

Tháng 5 năm 1957

... Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của Đời sống mới, nền tảng của Thi đua ái quốc.

Trời có bốn mùa : Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Đất có bốn phương : Đông, Tây, Nam, Bắc.

Người có bốn đức : Cần, Kiệm, Liêm, Chính

Thiếu một mùa thì không thành trời.

Thiếu một phương, thì không thành đất

Thiếu một đức, thì không thành người.

Cần Kiệm Liêm Chính.

Tháng 6 năm 1949

... Kiên trì và nhẫn nại,

Không chịu lùi một phân,

Vật chất tuy đau kh

Không nao núng tinh thần.

Bốn tháng rồi. Nhật ký trong tù

Năm 1942 - 1943

- Luôn luôn cầu tiến bộ. Không tiến bộ thì là ngừng lại. Trong khi mình ngừng lại thì người ta cứ tiến bộ. Kết quả là mình thoái bộ, lạc hậu.

Tiến bộ không giới hạn. Mình cố gắng tiến bộ, thì chắc tiến bộ mãi.

Luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình những lời mình đã nói, những việc mình đã làm, để phát triển điều hay của mình, sửa đổi khuyết điểm của mình.

Đồng thời phải hoan nghênh người khác phê bình mình.

Cần kiệm liêm chính.

Tháng 6 năm 1949

- Dao có mài, mới sắc.

Vàng có thui, mới trong.

Nước có lọc, mới sạch.

Người có tự phê bình, mới tiến bộ.

Tự phê bình. Báo Nhân dân, số 9,

ngày 20 tháng 5 năm 1951.

Báo TNTP - - 16/5/2005 3:51:44 PM